Vad är WordPress?

Första versionen av WordPress släpptes våren 2003 av Matt Mullenweg och Mike Little. Från början var det tänkt som ett bloggsystem, men genom åren blev det utvecklat mer och mer som ett innehållshanteringssystem för webbplatser (vardagligt kallat för CMS från engelskans ”Content Management System”). Våra kunder älskar WordPress — här ska vi berätta några olika anledningar om varför